Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Vill Du vara med i någon kommitté som ska stödja styrelsen med uppgifter inom olika områden.

Är vi många som hjälper till, kan vi utveckla föreningen än mer.

Vad deltagandet i de olika kommittéerna innebär, får Du reda på av Krister Jansson.

Krister tar också emot intresseanmälningarna.

Hör av Dig så snart Du kan till Krister Jansson.

 

IT-kommitté

Redaktionskommitté

Öppet hus kommitté

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!