Västra Mälardalens Släktforskare

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Västra Mälardalens Släktforskare, med organisationsnummer 817606-4122, registrerad i Köping med adress c/o Kassör Sven Edman, Hästskogatan 6, 731 52 Köping, nedan kallad VMS, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?