Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Västra Mälardalens Släktforskare, med organisationsnummer 817606-4122 registrerad på Västra Långgatan 2 i Köping nedan kallad VMS, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att VMS ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Medlemmars namn, postadress, födelsedatum, telefonnummer och/eller e-postadress är grunduppgifter för medlemskap i föreningen. Vid deltagande i utbildningar som arrangeras i samverkan med studieförbundet NBV tillkommer kön och personnummer. Dessa grunduppgifter behandlas i VMS olika verksamheter enligt nedan.

Personuppgifterna hanteras i medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner som medlemsavgifter och inköp av litteratur och släktforskningshjälpmedel för medlemmarnas räkning och anmälan till utbildningar och medlemsmöten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter som t.ex. utbildningsverksamhet, öppet hus och medlemsmöten, kommunicera med medlemmarna genom bland annat information om och kallelser till aktiviteter via mail och utskick av medlemsbladet AnSpråket.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med utbildning och administration av föreningens studiecirkelledare och funktionärer samt ansöka om bidrag från bland annat föreningens hemkommun.

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med tillvaratagande och digitalisering av det bildarkiv som skänkts till föreningen av Forsbergs foto.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Sammanställning av statistik och uppföljning för Svenska Släktforskarförbundet
 • ”Öppet-hus” verksamheten på föreningens orter i samverkan med NBV
 • Utbildningar arrangerade av föreningen i samverkan med studieförbundet NBV
 • Distribution av medlemsbladet AnSpråket
 • Kontakt med föreningen
 • Besök på vår hemsida
 • Hantering av porträttarkivet
 • Hjälp med ”topsning” för DNA-analys
 • Publicering av material i medlemsbladet, på hemsida och i sociala medier
 • Ansökan om bidrag
 • Släktforskningsverksamhet på föreningens datorer