Västra Mälardalens Släktforskare

Jan Hultberg. Foto: Åke DahlqvistInför nästan 90 medlemmar öppnade Jan Hultberg årsmötet och överlämnade ordförandeklubban till mötesordförande Bo Asp. Verksamhetsberättelsen och ekonomiredovisningen visade att verksamheten 2015 genomförts i stort sett som planerat med en omsättning på 167 000 kr, ett underskott på 12 500 kr och en behållning vid årets slut på 182 600 kr. Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet.

Innan valet av styrelse för 2016 genomfördes, beslutades att styrelsen skulle utökas med en ledamot. Bakgrunden är att rollen som utbildningssamordnare varit en uppgift utanför styrelsen. Lars-Erik Käll, som skött den sysslan, har varit adjungerad vid styrelsemötena. Eftersom han var valberedningens förslag till ny ordförande för 2016 påverkas utbildningssamordningen. Med en tionde ledamot i styrelsen blir den en del i styrelsearbetet.