Västra Mälardalens Släktforskare

Leif Mörkfors med rötter i byn Venjan i Dalarna började släktforska redan som 13-åring och fick sitt första släktträd publicerat i Falukuriren 1977. Efter en tid bestämde sig Leif för att skriva en bok om den lilla byn Venjan och folket som bott och bor där. Utgivning planerades till församlingen Venjan 400-års firande 2007. Venjan ligger fem mil från Mora vilket var lång kyrkväg för byborna. Det beslöts 1607 att de skulle bilda egen församling med en egen kyrka.

Det tog Leif 10 år att färdigställa boken "I kum frå Wenjad". Han intervjuade personer från alla 35 hushåll i byn och letade upp många som flyttat därifrån. Målet var att dokumentera alla som bott där vilket slutade med ca 5000 personer.

Under arbetet upptäckte han att hela 697 personer emigrerat under åren 1869 - 1899, 25 % av byn! De flesta till Minnesota i USA. 1869 drog 63 personer från Venjan samma dag. Det är svårt att föreställa sig hur det kändes och påverkade byn. Leif försökte få tag på så många som möjligt av emigranternas levande ättlingar i USA. Det var svårt brevledes tills han började använda Facebook. Han hittade 300 av dem. Under arbetet med boken samlade Leif dessutom in mer är 6000 fotografier på ”vanligt folk” varav 1200 presenteras i boken.