Västra Mälardalens Släktforskare

Drygt 70 medlemmar kom till föreningens årsmöte som genomfördes i Teatersalongen på IOGT-NTO-Forum i Köping. Programmet för kvällen inleddes med årsmötesförhandlingar under mötesordförande Bo Asps effektiva ledning. Styrelsens bemanning för 2020 förändrades genom att antal styrelsemedlemmar utökades från 10 till 11 samtidigt som Ritwa Åstedt och Taimi Svensson efter många förtjänstfulla år inte ställde upp för omval. Lars-Erik Käll och Eva Larspers ersätter Ritwa och Taimi som ledamöter. Christer Berggren blev invald som ledamot. Posten om ordförande blev vakant så den nya styrelsen fick som uppdrag att hitta en ny ordförande. Avgående ordförande Lars-Erik Käll önskar efter fyra år som ordförande, återgå till att fokusera mer på föreningens studieverksamhet och lokalt aktiviteterna i Kungsör.