Västra Mälardalens Släktforskare

har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga och Kungsör.
Med historieforskning menar vi historien kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.
Välkommen!

Behöver du hjälpmedel för din släktforskning?

Se sammanställningen över vad som finns tillgängligt att köpa till medlemspris: Hjälpmedel för släktforskningen
Kontakta kassören Sven Edman när du vill köpa något ur vårt sortiment.

Nästa utbildning

må 26 okt 2020
09:30 - 12:00
Släktforskning för nybörjare på distans-Pågår!
Du sitter hemma vid din dator!
må 02 nov 2020
09:30 - 12:00
Släktforskning för nybörjare på distans-Pågår!
Du sitter hemma vid din dator!
må 09 nov 2020
09:30 - 12:00
Släktforskning för nybörjare på distans-Pågår!
Du sitter hemma vid din dator!
ti 10 nov 2020
09:30 - 12:00
Temamöte Gårdsforskning - Pågår!
Studieförbundet Vuxenskolans i Köping med ingång från Trädgårdsgatan 14 A. Använd ringklockan!
må 16 nov 2020
09:30 - 12:00
Släktforskning för nybörjare på distans-Pågår!
Du sitter hemma vid din dator!

Nästa händelse

ti 03 nov 2020
17:00 - 19:30
Släktforskarhjälp för alla i Köping
Studieförbundet Vuxenskolans i Köping med ingång från Trädgårdsgatan 14 A. Använd ringklockan!
on 04 nov 2020
13:00 - 15:30
Soldattorpsutflykt nr 2 i Kungsör
Samling på parkeringen invid nya busshållplatsen på Kungsgatan 48
to 05 nov 2020
16:00 - 19:00
Släktforskarhjälp för alla i Arboga.
Biblioteket Arboga, Hörsalen
må 09 nov 2020
15:30 - 18:30
Släktforskarhjälp för alla i Kungsör
Biblioteket i Kungsör
lö 14 nov 2020
Arkivens dag

Västra Mälardalens Släktforskare har avhållit ett mycket välbesökt årsmöte den 3 februari 2009.

Gästföreläsare var l:e arkivarie Anna-Karin Westerlund från Landsarkivet i Uppsala. Hon är även styrelseledamot i Sveriges släktforskarförbund.

Anna-Karin Westerlund inledde med att visa en notis ur en husförhörslängd, där hustrun i familjen beskrevs som "Qvintessensen af alt elakt". Kvinnan var en av Anna-Karin Westerlunds anmödrar 6 eller 7 generationer bakåt. Uppgiften väckte stor munterhet.

Anna-Karin Westerlund berättade vidare varför vi har arkiv, arkivmyndighetens uppgifter och organisation och typen av arkiv som finns på landsarkivet. Besökarna fick ta del av Rickard Dybecks födelsenotis och Carl Wilhelm Scheeles bouppteckning.

Mantalslängder och dagbok över resande vid Jäders gästgiveri var andra intressanta uppgifter som Anna-Karin Westerlund förmedlade. Efter en timmas mycket givande information, avtackades Anna-Karin Westerlund med en varm applåd och en Köpingsbok.

Årsmötesförhandlingarna avlöpte utan longörer. Under punkten övriga frågor togs en brännande och aktuell fråga upp; får gravstenar behandlas hur som helst.

Det har visat sig att om inte gravägare förlänger gravrätten, en handling som kostar en hel del, kastas stenarna bort eller rent av slipas om och återanvänds.

Kan detta verkligen ske? Gravstenen är väl inte kyrkans egendom som kyrkan kan behandla hur som helst. Årsmötet beslöt bjuda in någon representant för kyrkan för att klargöra vad som verkligen gäller.

Verksamhetsberättelsen visade på stor aktivitet inom föreningen. Närmare trettiotalet programpunkter har genomförts. Släktforskning blir tydligen bara mer och mer populärt.

Västra Mälardalens släktforskare har en gynnsam medlemstillväxt. 1/1 -08 hade föreningen 164 medlemmar. Ett år senare, 1/1-09, hade siffran höjts till 202. På årsmötet hade nya medlemmar tillkommit. Numerären är nu 222 stycken varav 75 övervarade årsmötet.

Västra Mälardalens släktforskares styrelse består av Åke Dahlqvist, omvald ordförande, sekreterare Lars Åhlin från Kungsör, nyval, Arne Hansson, vice ordförande och Sven Edman, kassör, kvarstår, övrig ledamot är Arbogabon Örjan Libert. Som suppleanter kvarstår Kerstin Lundahl från Arboga och omvalda Taimi Svensson. Ny redaktör för medlemsbladet Anbladet efter Kerstin Asp är Birgitta Gustafsson. Avgående sekreteraren Stefan Eriksson avtackades med blommor för ett mångårigt och förtjänstfullt arbete inom Västra Mälardalens släktforskare.