Västra Mälardalens Släktforskare

Västra Mälardalens Släktforskare beslutade vid årsmötet 1 febr. 2011 enligt valberedningens förslag:

Val av styrelseledamot 1 år    
Ordförande Åke Dahlqvist Köping
Val av styrelseledamöter 2 år    
Sekreterare Lars Åhlin Kungsör
Ledamot Taimi Svenson Köping
Fyllnadsval 1 år    
Materielansvarig Eva Ericsson Arboga
Kvarstår 1 år    
V.Ordförande Inge Svensson Kungsör
Kassör Sven Edman Köping
Ledamot Krister Jansson Kolsva
Val av revisor    
Revisor omval 1 år Irma Svensson  
Revisor omval 1 år Jacqueline Adolfsson  
Revisorsuppleant omval 1 år Elisabeth Dömstedt

Ordf Åke Dahlqvist presenterar styrelsen. Från vänster: Lars Åhlin, ledmoten Krister Jansson, v.ordf Inge Svensson och materielansvarige Eva Ericsson. Skymd: kassören Sven Edman. Saknas på bild: ledamoten Taimi Svenson.