Västra Mälardalens Släktforskare

Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001. Föreningen har i början av 2015 över 460 medlemmar. Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga och Kungsör. Med historieforskning menar vi historien kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.

Föreningen hette vid bildandet Släkt- och Historieforskarna i KAK (Köping, Arboga, Kungsör). Namnet ändrades till det nuvarande den 1 jan 2008.

Vid det första protokollförda mötet den 31 maj 2001 för bildande av föreningen, deltog Jan Hultberg, Åke Dahlqvist, Conny Lindström, Eberhard Krysén, Kerstin Asp och Börje Hallberg. De första stadgarna antogs 2 juni 2001. Föreningens första ordförande under de inledande åren 2001-2003 var Jan Hultberg. Under åren 2004-2011 var Åke Dahlqvist ordförande. Föreningens nuvarande ordförande Krister Jansson valdes vid årsmötet 2012.

Föreningen anordnar träffar där vi till exempel visar hur man kan använda olika källor i sin släktforskning (mikrokort, CD-skivor, register, internet etc.), hur man tyder gammal handstil eller där vi pratar kring olika ämnen som exempelvis soldater, emigranter eller ”fader okänd”. Ibland tar vi hjälp av en föredragshållare utifrån, och ibland är det föreningens egna medlemmar som genomför aktiviteterna. Vi anordnar också studiebesök runt om i trakten. Som exempel kan nämnas stadsvandringar, besök i kyrkor samt guidning vid historiskt intressanta byggnader och platser. Vi anordnar ibland resor till andra släktforskningscentra.

Föreningsmöten har vi vanligen första tisdagen i månaden i IOGT-NTO Forum i Köping. För närvarande har vi ”Öppet hus” en gång i månaden i släktforskarrummet i Köping och i biblioteken i Arboga och Kungsör samt i Brukskyrkans samlingssal i Kolsva.

I vårt släktforskarrum i Köping, IOGT-NTO Forum, Västra Långgatan 2, har vi ett stort antal CD- och DVD-skivor installerade i föreningens datorer, till exempel Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990, Sveriges dödbok 1901-2016, Begravda i Sverige, Gods och gårdar, Emibas, Emigranten populär, Smedskivan och Vallonskivan med flera. Vi har också ett World Deluxe-abonnemang hos Ancestry samt abonnemang hos Arkiv Digital. Biblioteken i Arboga och Kungsör har också ett antal skivor inlagda i sina släktforskardatorer. Uppkoppling till Arkiv Digital och SVAR finns i biblioteken i Kolsva, Köping och Arboga samt till Arkiv Digital i Kungsör.

Vi ger också service till våra medlemmar genom samordnade inköp av litteratur och CD- och DVD-skivor till medlemspris från Rötterbokhandeln hos Släktforskarförbundet. Vår föreningsrabatt täcker porto- och expeditionskostnaderna och därigenom får våra medlemmar möjlighet att skaffa släktforskarhjälpmedel till förmånliga priser.

I släktforskarrummet har vi också några tidskrifter från andra föreningar. Följande tidskrifter finns i tidskriftshyllan:
Anno Domini, Anropet, AN-SIKTET, AnSpråket, AROSIANA, BRUKSANOR, Diskulogen, Slegt med Engelbrekt?, Hallandsfarares Information , Släkten, Släkthistoriskt Forum och VärmlandsAnor.

I släktforskarrummet har vi också en del litteratur till hjälp för släktforskning.

Möteslokal: IOGT-NTO Forum, Köping.

Forskarlokal med datorer: Föreningslokalen i IOGT-NTO Forum, Västra Långgatan 2, Köping