Utbildningskalender - Västra Mälardalens Släktforskare

Temamöte Gårdsforskning
Tisdag 01 September 2020, 09:30 - 12:00
Träffar : 113
Kontakt Lars Karlsson

Temamöte - Gårdsforskning för släktforskare

Cirkeln vänder sig till släktforskare som vill fördjupa sin kunskap om forskning på gårdar, hus och torp och samtidigt få inspiration genom regelbundna möten med likasinnade.

Arbetsmetod: Vid sammankomsterna redovisar respektive deltagare sin aktuella gårdsforskning för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra. Dessutom diskuteras nya frågeställningar. Källor som berörs är bl a kartmaterial, skifteshandlingar, fotografier, kyrkohandlingar, domstolshandlingar, synehandlingar, genomförda inventeringar, böcker, hemsidor och Facebook. Träffarna planeras inte av cirkelledaren utan respektive deltagare planerar sin del. Träffarna hålls månadsvis och nya deltagare välkomnas. Cirkelledaren sammanställer vad som diskuterats under träffen och distribuerar detta till cirkeldeltagarna.

Förkunskaper: man bör ha genomgått en grundkurs i gårdsforskning eller ha motsvarande kunskap.

Välkommen!

Plats Studieförbundet Vuxenskolans i Köping med ingång från Trädgårdsgatan 14 A. Använd ringklockan!