VMS föreningsmöten med föreläsare är en del i VMS program för vår- och höstterminerna. De sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och är av typen Kulturarrangemang.

Föredragshållare och ämnen väljs så att de förutom att vara underhållande även fördjupar kunnandet om våra anors liv och leverne, sätt att hitta information om dem på mm.

I VMS program ingår även utflykter och studiebesök. Utflykterna väljas, marknadsförs och rapporteras på samma sätt som medlemsmötena.

VMS Program tas fram av Programkommittén.