Västra Mälardalens Släktforskare

En viktig del i fortbildningen av VMS medlemmar är föreningens medlemsmöten med inbjudna föredragshållare.

Släktforskning är en spännande verksamhet med snabbt ökande tillgång på information från olika arkiv, inte minst via Internet. Att lyssna på vad andra forskare och nyckelpersoner i vårt samhälle kan berätta om hur det var förr, är inspirerande.

VMS hämtar föredragshållarna från arkivhållare och andra aktörer som tillhandahåller information, från andra forskare och experter inom specifika områden samt från personer som har eller har haft intressanta uppdrag i vårt samhälle.

Föreläsarprogrammet uppdateras terminsvis höst och vår. Aktuella föredrag framgår av VMS programblad och på VMS hemsida. Medlemmarna får även en påminnelse via mail inför respektive medlemsmöte.

Platsen för mötena är vanligtvis FORUM i Köping. VMS mål är att något möte per termin ska hållas på någon av övriga orter i KAK.

VMS medlemsmöten med inbjudna föredragshållare är ett kulturarrangemang i samverkan med NBV.

Här finns gällande program!

Nästa händelse

03 feb 2020
15:30 - 18:30
Öppet hus i Kungsör. Tema: Nordkalottens folk med boksläpp
Kungsörs bibliotek
03 feb 2020
17:00 - 19:30
Öppet Hus i Kolsva
Brukskyrkan i Kolsva
06 feb 2020
16:00 - 19:00
Öppet Hus i Arboga. Tema: Vad finns i Riksarkivets digitaliserade arkiv?
Biblioteket Arboga
11 feb 2020
18:30 - 21:00
VMS årsmöte 2020
Teatersalongen på IOGT-NTO-Forum Västra Långgatan 2 i Köping
19 feb 2020
17:00 - 19:30
Öppet hus i Köping
VMS Lokal på Forum, ingång från Västra Långgatan 2
26 feb 2020
18:00 - 20:30
Medlemsmöte med föredrag av Gunilla Zimmermann
IOGT-NTO-FORUM, Globen, Västra Långgatan 2 i Köping