Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

En viktig del i fortbildningen av VMS medlemmar är föreningens medlemsmöten med inbjudna föredragshållare.

Släktforskning är en spännande verksamhet med snabbt ökande tillgång på information från olika arkiv, inte minst via Internet. Att lyssna på vad andra forskare och nyckelpersoner i vårt samhälle kan berätta om hur det var förr, är inspirerande.

VMS hämtar föredragshållarna från arkivhållare och andra aktörer som tillhandahåller information, från andra forskare och experter inom specifika områden samt från personer som har eller har haft intressanta uppdrag i vårt samhälle.

Föreläsarprogrammet uppdateras terminsvis höst och vår. Aktuella föredrag framgår av VMS programblad och på VMS hemsida. Medlemmarna får även en påminnelse via mail inför respektive medlemsmöte.

Platsen för mötena är vanligtvis FORUM i Köping. VMS mål är att något möte per termin ska hållas på någon av övriga orter i KAK.

VMS medlemsmöten med inbjudna föredragshållare är ett kulturarrangemang i samverkan med NBV.

Här finns gällande program!

Nästa utbildning

27 sep 2018
09:30 - 12:00
VMS 18-H26 FamilyTreeDNA / Family Finder
01 okt 2018
09:30 - 12:00
VMS 18-H16 SF Grunder/Min Släkt
02 okt 2018
09:30 - 12:00
DNA-café
04 okt 2018
09:30 - 12:00
VMS 18-H26 FamilyTreeDNA / Family Finder
08 okt 2018
09:30 - 12:00
VMS 18-H16 SF Grunder/Min Släkt
09 okt 2018
10:00 - 12:30
VMS 18-H20 Släktboksfika

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!