Västra Mälardalens Släktforskare

VMS samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan. VMS cirkelledare arbetar enligt Studieförbundet Vuxenskolans policys och riktlinjer. Samarbetet innebär att formellt genomförs cirkeln som en Studieförbundet Vuxenskolan-cirkel.

Målet med en studiecirkel är att cirkeldeltagarna tillsammans ska studera det ämne cirkeln handlar om.
VMS / Studieförbundet Vuxenskolan tillhandahåller en cirkelledare med goda kunskaper i ämnet, men det förutsätts att alla deltagare bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling. Detta till skillnad från en "kurs" med en kursledare som föreläser.

Varje cirkel har en studieplan. VMS har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan fördefinierat studieplaner för det återkommande cirkelutbudet. Deltagarna har dock friheten att anpassa cirkeln till deltagarnas speciella behov inom ramen för ämnet.

Anmälan till en cirkel kan göras via Studieförbundet Vuxenskolans hemsida https://www.sv.se/kurser/. Där hittar Du även mer detaljerad information om cirkeln genom att klicka på cirkelrubriken. Behöver Du hjälp eller har frågor kontakta VMS Utbildningssamordnare, aktuell cirkelledare eller någon av våra funktionärer.

Vid anmälan lämnar du personuppgifter som hanteras enligt respektive Studieförbundet Vuxenskolans och Västra Mälardalens Släktforskares integritetspolicys.

Anmälan är bindande och bekräftas med ett mail med dina bokningsuppgifter. Det går att avbeställa deltagande i en cirkel fram till en (1) vecka före cirkelstart.

Innan cirkelstarten skickar Studieförbundet Vuxenskolan en kallelse med information om cirkeln, plats och datum för cirkelstart mm, samt kontaktuppgifter till cirkelledaren/ledarna.

Med kallelsen från Studieförbundet Vuxenskolans följer en faktura för betalning av kursavgift om cirkeln kräver en deltagaravgift.
Kursavgiften omfattar kostnader för genomförande av cirkel som lokalhyra, eventuella kursabonnemang på t.ex. Arkiv Digital och eventuellt arvoden till cirkelledare / föreläsare. Om deltagaren redan har aktuell handbok och/eller aktuellt abonnemang reduceras kursavgiften. Kursabonnemanget aktiveras i samband med kursstarten med en kod som cirkelledaren tillhandahåller.

Studiematerial knutet till respektive cirkeltyp ingår generellt inte i avgiften. Detta för att inte i onödan tvinga på deltagarna litteratur som de kanske har tillgång till på annat sätt. Aktuell studielitteratur kan dock köpas av VMS via cirkelledaren.

För att cirkeldeltagarna ska få fokusera på cirkelns ämne är det viktigt att alla deltagare har grundläggande kunskap om hur man använder en dator och hur man söker information på Internet.

Det är en fördel att använda egen dator under cirkeln. Trådlöst nätverk (WiFi) används för att komma ut på Internet. Om du är tveksam till att allt fungerar med din dator, hjälper vi dig att kontrollera det före cirkelstarten. Kontakta VMS Utbildningssamordnare eller aktuell cirkelledare.
VMS har egna datorer som deltagarna kan använda under cirkelträffarna men dessa måste bokas innan cirkelstart.

Efter avslutad cirkel ordnas återträffar med aktuellt ämne som tema, om deltagarna efterfrågar det. Dessa är öppna även för personer som inte deltagit i en cirkel. Exempel är det vi kallar "Temamöten".

Välkommen till VMS studiecirklar och återträffar!

-