Västra Mälardalens Släktforskare

VMS kommittéer

Redaktionskommitté

Namn Position Mobil
Hans Ekström Redaktör AnSpråket 070-340 66 75
Gunbritt Walltin
Eva LarsPers Redaktörssuppleant