Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001. Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. Med historieforskning menar vi historien kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.

Föreningens namn vid bildandet var Släkt- och Historieforskarna i KAK (Köping, Arboga, Kungsör). Namnet ändrades till det nuvarande den 1 jan 2008.

Vid det första protokollförda mötet den 31 maj 2001 för bildande av föreningen, deltog Jan Hultberg, Åke Dahlqvist, Conny Lindström, Eberhard Krysén, Kerstin Asp och Börje Hallberg. De första stadgarna antogs 2 juni 2001. Föreningens första ordförande under de inledande åren 2001 - 2003 var Jan Hultberg. Under perioden 2004 - 2011 var Åke Dahlqvist ordförande. Åke efterträddes av Krister Jansson som valdes vid årsmötet 2012 och var kvar till årsmötet 2016 då Lars-Erik Käll blev vald till föreningens ordförande. Vid årsmötet 2020 avgick Lars-Erik Käll som ordförande och föreningen lyckades inte få någon ny ordförande under våren och sommaren. Vid uppstarten till hösten kunde vi dock med glädje välja en ny ordförande, Hans Ekström.

Den första tiden var föreningens verksamhet förlagd till biblioteket i Köping och föreningen samarbetade med Studieförbundet Vuxenskolan. Under augusti 2012 flyttades verksamheten till ett studierum på andra våningen hos IOGT/NTO FORUM i Köping. I början av 2013 var ett avtal klart med studieförbundet NBV och föreningen fick därigenom tillgång till föreningslokalen på IOGT/NTO FORUM i Köping. Avtalet innebar att föreningen hade tillgång till lokalen mot att föreningens studie- och kulturfrämjande verksamhet skedde i samverkan med NBV. Samverkan med studieförbundet NBV fortgick till våren 2020 då IOGT/NTO sålde IOGT/NTO FORUM till Köpings kommun och vi blev uppsagda och då kunde NBV inte längre tillhandahålla lokaler åt oss. Genom att få till stånd ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan kunde vi med tillförsikt se fram emot fortsatt verksamhet i andra lokaler.

Föreningen största projekt hittills var att stå som arrangör av de svenska nationella Släktforskardagarna i augusti 2013. Arrangemanget blev framgångsrikt med mer än 5000 besökare, ett uppsving i utbildningsverksamheten och många nya medlemmar.

I slutet av 2015 fick föreningen motta en mängd fotonegativ (glasplåtar) från Forsbergs Foto i Köping. Det blev ett stort projekt att förvalta. Materialet resulterade i ca 5000 inskannade glasplåtar som det tog 3 år och många studiecirklar att genomföra. Arbetet är till största delen klart och glasplåtarna är säkert arkiverade på Arkivcentrum i Arboga.

Medlemsstatistik

Den 1 maj 2023 hade föreningen 371 medlemmar. 321 huvudmedlemmar och 50 familjemedlemmar. Vi har förlorat många medlemmar under pandemiåren och vi har tyvärr tappat en del medlemmar 2023. Medlemsantalet nådde en topp i februari 2015 med 472 medlemmar.

Medlemsstatistik 2001-2023
Medlemsstatistik 2001-2023