Som vanligt höll Bo Asp i klubban, när föreningen genomförde sitt årsmöte 2024. Det genomfördes snabbt och efteråt tackades han av med en blombukett. Lars Karlsson, som varit sekreterare i styrelsen under många år, tackades också av. Till Kaj Svartström utdelades Sveriges släktforskarförbunds förtjänsttecken i silver. Motivering: Kaj har med ett stort engagemang deltagit i vår förenings ambition att främja intresset för släkt- och historieforskning. Han har även, med sin stora IT-kompetens, på ett förträffligt sätt skött föreningens webbplats under många år. Kaj är en riktig eldsjäl och ”digital” kämpe i vår förening.

Efter en kaffepaus tog Lars-Erik Käll över och berättade om projektet Soldattorpen i Kungsör. I projektet, som beräknas hålla på många år, samverkar föreningen med Kungsörs Hembygdsförening och får stöd av Kungsörs kommun och Leader Mälardalen.

I Kungsör beräknar man att det finns ett 90-tal soldattorp. I projektet, där man i nuläget är runt 15 personer som deltar, vill man nu hitta platsen för så många av torpen som möjligt, dokumentera och publicera på olika sätt.

Bl. a. kan du snart hitta projektet på Visit Västmanland/ Visit Kungsör och där kan du läsa mera om det och hitta den soldattorpskatalog som ständigt uppdateras. Deltagarna arbetar också med att hitta vilka soldater, som bott i torpen, vilka rusthållarna var och andra intressanta historier. Efter hand kommer också skyltar att finnas vid soldattorpen, där du med hjälp av en QR-kod kan lyssna till eller läsa om platsen i din telefon.

Det är ett stort och ambitiöst arbete deltagarna i projektet med Lars-Erik som sammanhållande, lagt ner för att vi ska komma ihåg en del av Sveriges historia.