Kallelse till årsmöte Västra Mälardalens Släktforskare

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte onsdagen den 16 februari kl 18.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Köping, ingång från Trädgårdsgatan 14 A
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på vår webbsida för nedladdning och även utlagda i möteslokalen.
Om du vill deltaga på distans via Zoom, anmäl dig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Föredragningslista

§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Årsmötets behöriga utlysande
§ 3. Val av mötesordförande
§ 4. Val av mötessekreterare
§ 5. Val av justeringsmän
§ 6. Godkännande av föredragningslistan
§ 7. Verksamhetsberättelse
§ 8. Resultaträkning
§ 9. Revisionsberättelse
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2022
§ 12. Val av styrelsemedlemmar

a) Ordförande, för en period om 2 år
b) Vice ordförande Lennart Andersson, 1 år kvar
c) Kassör Sven Edman, 1 år kvar
d) Sekreterare för en period om 2 år
e) Materielansvarig för en period om 2 år
f) Ledamot 1 för en period om 2 år
g) Ledamot 2 Kristin Ludvigsson, 1 år kvar
h) Ledamot 3 för en period om 2 år
i) Ledamot 4 för en period om 2 år
j) Suppleant 1 för en period om 2 år
k) Suppleant 2 Krister Jansson, 1 år kvar

§ 13. Val av två revisorer + en suppleant
§ 14. Val av valberedning 1 år (3 st.)
§ 15. Budgetförslag för 2022
§ 16. Beslut om medlemsavgift för 2023
§ 17. Antagande av nya stadgar
§ 18. Mötet avslutas

Efter avslutade årsmötesförhandlingar bjuder vi på kaffe i möteslokalen samt att vi får höra ett föredrag av Helena Bure Wijk om hennes forskning om häxor.