Redaktör för AnSpråket: Lars-Erik Käll

Redaktionskommitté

”Lämna ett bidrag till AnSpråket” - Medverka i medlemsbladet med notiser, en artiklar eller ett reportage. Skicka ditt bidrag till Lars-Erik Käll.

Läs AnSpråket här. (logga in för att läsa senaste årens utgåvor)

 AnSpråket nr 2 2021

Innehåll Sid
Ordförande har ordet 2
Nytt redovisningssystem 3
Släktforskardagarna 2021 3
Släktforskartips 3
Fattiggården Karlslund i Västerås 4
Släktens svarta får 6
Kyrkoherdefunderingar 7
Barnhemsbarn i Stockholm 8
Efterlysning till kommande nummer 9
En av Kirunagruvans pionjärer 10
Intervjuer 12
En tragisk historia 14
Utflykt till Medåker 14
Åkerbo härads avrättningsplats 15
Höstens program 16