Skriv ut
Lars-Erik Käll
Träffar: 286

VMS Historia

Västra Mälardalens Släktforskare är en förening som bildades 2001. Föreningen har som mål att främja släkt- och historieforskningen i Västra Mälardalen med huvudorterna Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. Med historieforskning menar vi historien kring våra förfäder och den bygd där vi har våra rötter eller andra platser som vi är intresserade av.

Föreningens namn vid bildandet var Släkt- och Historieforskarna i KAK (Köping, Arboga, Kungsör). Namnet ändrades till det nuvarande den 1 jan 2008.

Vid det första protokollförda mötet den 31 maj 2001 för bildande av föreningen, deltog Jan Hultberg, Åke Dahlqvist, Conny Lindström, Eberhard Krysén, Kerstin Asp och Börje Hallberg. De första stadgarna antogs 2 juni 2001. Föreningens första ordförande under de inledande åren 2001-2003 var Jan Hultberg. Under perioden 2004 - 2011 var Åke Dahlqvist ordförande. Åke efterträddes av Krister Jansson som valdes vid årsmötet 2012 och var kvar till årsmötet 2016 då Lars-Erik Käll blev vald till föreningens ordförande.

Den första tiden var föreningens verksamhet förlagd till biblioteket i Köping och föreningen samarbetade med studieförbundet Vuxenskolan. Under augusti 2012 flyttades verksamheten till ett studierum på andra våningen hos IOGT/NTO FORUM i Köping. I början av 2013 var ett avtal klart med studieförbundet NBV och föreningen fick därigenom tillgång till den nuvarande föreningslokalen på IOGT/NTO FORUM i Köping. Avtalet innebär att föreningen har tillgång till lokalen mot att föreningens studie- och kulturfrämjande verksamhet sker i samverkan med NBV.

Föreningen största projekt hittills var att stå som arrangör av de svenska nationella Släktforskardagarna i augusti 2013. Arrangemanget blev framgångsrikt med mer än 5000 besökare, ett uppsving i utbildningsverksamheten och många nya medlemmar.

VMS Medlemsstatistik

Föreningens verksamhet 2020

VMS har aktiviteter inom följande områden:

Föreningsmöten för medlemmar med inbjudna föreläsare, studiebesök eller andra aktiviteter. Föreningsmötena hålls månadsvis under vår och höst. Programmet presenteras på VMS hemsida https://vmsf.se, i en föreningsfolder och via förenings medlemstidning AnSpråket.

Försäljning av släktforskningslitteratur och produkter på CD- / DVD- skivor och USB-minnen med rabatter för medlemmar.

Introduktion till släktforskning/släktforskarhjälp i föreningslokalen i Köping och på biblioteken i Arboga, och Kungsör samt i Brukskyrkans samlingssal i Kolsva.
Målet är att fånga upp personer som funderar på att börja släktforska men också att hjälpa medlemmar som stött på problem och behöver hjälp med att tolka texter eller som bara har behov av en pratstund med likasinnade.
Med start 2019 pågår försök med att ange teman / korta föredrag för respektive tillfälle i Arboga och Kungsör.
Programmet för släktforskarhjälp tas fram terminsvis och annonseras på hemsidan och via förenings medlemstidning AnSpråket och föreningsfoldern.

Medlemsöppet i släktforskarlokalen tisdag, onsdag och torsdag 13:00 - 18:00.
I lokalen finns många läsvärda skrifter som får lånas hem, flera släktforskardatorer fullmatade med licenser på söktjänster, databaser och andra släktforskningshjälpmedel samt en släktforskarvärd som ser till att allt fungerar. Läs mer om den litteratur som finns i lokalen och de släktforskningsresurser föreningens datorer innehåller på hemsidan.

Studiecirklar inom många av släktforskningens olika discipliner.
VMS folkbildningsverksamhet sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningens grundutbud av studiecirklar fördelar sig på orterna Köping, Arboga, Kungsör och Kolsva. Studiecirklar startas löpande så fort det finns tillräckligt många deltagare för ett område. Cirklarna finns beskrivna på hemsidan där också anmälan sker. Alla mötestillfällen annonseras i kalendern på hemsidan.

Cafémöten och återträffar med fika har blivit allt populärare som ett sätt att fortbilda sig och få inspiration genom utbyte av erfarenheter med likasinnade. Alla mötestillfällen annonseras i kalendern på hemsidan. Det går bra att hoppa med i en grupp näs som helst under året. Återkommande oftast månadsvisa möten:

Glasplåtsprojektet startades under hösten 2015 och har som mål att bevara mer än 5 000 gamla fotografier på glasplåtar. Fotografierna är tagna hos Jannermans foto i Köping under perioden 1930 - 1955. Projektet omfattar såväl digitalisering, identifiering, fysisk och digital arkivering samt att göra bilderna tillgängliga för medlemmar och andra intresserade. Under hösten 2019 tillkom skanning av glasplåtar med porträtt från Kungsörs Hembygdsförening. Digitaliseringen beräknas vara avslutad under 2020. Återstår att lösa hur bilderna ska publiceras. Verksamheten bedriv i studiecirkelform.

Forsberg fotoarkiv – nytt projekt som startade 2019 då föreningen fick överta hela Forsbergs Fotos arkiv med 6x6 negativ när affären upphörde. Projektet omfattade inledningsvis katalogisering och arkivering av materialet. Under 2020 påbörjas skanning av samlingsbilder av varje negativsats/beställning hos fotoaffären. Köping kommun har bidragit till utrustning som projektet behöver. Verksamheten bedriv i studiecirkelform.

AnSpråket är namnet på föreningens medlemsblad som ges ut två gånger per år. Medlemsbladet innehåller information om VMS verksamheter, program för kommande termin samt artiklar i form av släktkrönikor och släktforskningstips mm.