Lysningsregister för Västmanlands län 1733-1748.

En jämförelse mellan Länsräkenskaper och vigselböcker

Välkommen att söka i vårt lysningsregister.

Registret har skapats under en period av drygt tio år. Vi har i en studiecirkel använt oss av materialet i Länsräkenskaperna för att öka vår kunskap att läsa 1700-talsskrift.

Under åren 1733-1748 utgick en särskild skatt på lysningar till bröllop. I samband med att man tog ut lysningen fick man erlägga en "Charta sigillata"-stämpelpapperavgift. Denna avgift redovisades sedan årsvis och finns att hitta i Länsräkenskaperna. 

I vissa fall kan dessa uppgifter ersätta och komplettera information om vigslar i församlingar som saknar kyrkoböcker för dessa år.

För att jämföra har vi registrerat materialet från länsräkenskaperna och dessutom motsvarande uppgifter från kyrkoböckerna.

Vi har registrerat med originalstavning. Det gör att namn och orter kan ha många olika stavningar.

I länsräkenskaperna är från vissa församlingar endast antalet lysningar och summan av avgifterna redovisade. I andra församlingar finns uppgifter med både datum, namn och hemort.

Om vi inte hittat ”Charta sigillata” i länsräkenskaperna från någon församling är dessa inte medtagna. Då har vi inte heller tagit med uppgifter från kyrkböckerna.

Vi har gått igenom materialet flera gånger men vi vill ändå poängtera att detta är ett andrahandsmaterial, ett och annat fel har säkert smugit sig in.

Hälsningar från

Studiecirkeln i Sundbyberg


Deltagare i studiecirkeln/kursen: Seija Bergmark (kursledare), Ulla Barck-Jonsson, Monica Grytte, Birgitta Johansson, Hasse Johansson, Nils Lavén, Börje Nylund och Tina Lönnberg. Alla bor i Stockholmsområdet och några har också rötter i Västmanland.