TACK!!!!!!!

Efter ett par dygns vila och eftertanke, vill jag framföra ett JÄTTESTORT TACK till alla medlemmar och volontärer för en strålande insats inför, under och efter Släktforskardagarna 2013 i Köping.

Du skall veta att du hjälpt till med att sätta Västra Mälardalens Släktforskare på kartan. Vi får dagligen massor med beröm från såväl medverkande utställare som besökare, alla säger samstämmigt "SUCCÉ" och det skall vi ta åt oss av, t.o.m att det är det bästa de varit med om.

På ledningsgruppens vägnar

Krister Jansson
Ordf.