Västra Mälardalens Släktforskare

Dick Harrison berättade under släktforskardagarna 2013 i Köping om guldrika gravar som av en slump påträffades i samband med ett villabygge 1952 på Anundshög utanför Västerås.
Hör Dick Harrison berätta om detta på Västmanlands TV (inslaget börjar ca 5 min in i programmet).
Fortsättningen finns här på Västmanlands TV (inslaget börjar ca 4:25 in i programmet).

TACK!!!!!!!

Efter ett par dygns vila och eftertanke, vill jag framföra ett JÄTTESTORT TACK till alla medlemmar och volontärer för en strålande insats inför, under och efter Släktforskardagarna 2013 i Köping.

Du skall veta att du hjälpt till med att sätta Västra Mälardalens Släktforskare på kartan. Vi får dagligen massor med beröm från såväl medverkande utställare som besökare, alla säger samstämmigt "SUCCÉ" och det skall vi ta åt oss av, t.o.m att det är det bästa de varit med om.

På ledningsgruppens vägnar

Krister Jansson
Ordf.

Släktforskardagarna 2013 i Köping, Ungdomsforskning - Fredrik Mejster och Patric SundellFredrik Mejster och Patric Sundell höll workshop på Släktforskardagarna 2013 i Köping för ungdomar som ville lära sig släktforska. De visade hur ny teknik och sociala medier kan användas när man vill hitta sina rötter och sina avlägsna släktingar. Läs mer i en artikel på Ullvigymnasiets hemsida ”Släktforskardagar för unga och gamla”.

Unga släktforskare finns på Facebook.

-

SFD 2013

Släktforskardagarna 2013, 23-25 aug i Köping