Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

På tisdagskvällen den 8 mars 2016 gästades Släktforskarföreningen av förre biskopen i Västerås stift, Claes-Bertil Ytterberg. Vår ordförande, Lars-Erik Käll, introducerade Claes-Bertil med en presentation av dennes utbildning och karriär. Det visade sig att den förre biskopen från början studerat såväl matematik som teknik. Därefter följde studier i teologi ända fram till en disputation inom detta område. Yrkesliv och karriär ägnades sedan åt den Svenska Kyrkan.

Claes-Bertil inledde med att berätta om den gamla biskopsgården i Västerås, som var hans bostad under de tjugo år han tjänstgjorde som biskop. Det stora gula huset har anor ända till 1300-talet och är därmed Sveriges äldsta biskopsgård. Ett antal om- och tillbyggnader har givetvis ägt rum under århundradena. Den största ombyggnationen genomfördes 1730-1732.

Fler artiklar...

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!