Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Calle Lindström
Calle Lindström

En stor skara medlemmar, och några medbjudna gäster, samlades på tisdagskvällen den 1 november, 2016, för att lyssna till ett mycket intressant föredrag om okända fäder. Kvällens föredragshållare, Calle Lindström, är väl förtrogen med allt som handlar om s k ”oäkta barn” (utomäktenskapliga barn) samt deras fäder och mödrar från 1600-talet fram till början av 1900-talet. Ämnesområdet har även uppmärksammats av forskare, vilket resulterat i flera doktorsavhandlingar. Givetvis har Calle tagit del av dessa samt själv skrivit en B-uppsats i ämnet.

Under 90 minuter fick vi sedan lyssna till en spännande och faktaspäckad redogörelse för alla tänkbara varianter av utomäktenskapligt födda barn med okända fäder och ibland även okända mödrar. Samhällets, och framförallt kyrkans syn, var mycket sträng och fördömande. De straff som utdelades, såväl världsliga som kyrkliga, förefaller idag ha varit oerhört stränga, för att inte säga omänskliga. Bestraffningen kunde bestå av böter. spöstraff, fängelse eller i vissa fall t o m dödsstraff. Därutöver skammen inför församlingen och uteslutningen ur nattvardsgemenskapen. Värst drabbades utan tvekan mödrarna.

Fler artiklar...

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!