Västra Mälardalens Släktforskare

Logga in

Logga in

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!

Gunilla Didriksson var inbjuden till Västra Mälardalens Släktforskares möte för att presentera sina erfarenheter och kunskaper i Mantalslängder och Jordeböcker. Hon har en lång erfarenhet av hem-bygds- och släktforskning.

Gunilla Didriksson. Foto: Åke Dahlqvist
Gunilla Didriksson.
Foto: Åke Dahlqvist

Gunilla inledde med en kort presentation. Född i Ramsberg och gått de första skolåren i Ramshyttans skola. Bor i dag i Lindesberg och har släktforskat sedan 1985. Har alltid varit historiskt intresserad och tidigare varit ordförande i Ramsbergs hembygdsförening. Varit ledamot i styrelsen för Sveriges Släktforskarförbund mellan åren 2007 till 2013.

Berättade sedan vilken möjlighet forskning av mantalslängder innebär. Hon visade med bilder till sin information vilken betydelse Gustav Vasa haft för Jordeböckernas tillkomst. Han bestämde, att från tidigt 1530-tal, upprätta årliga jordeböcker över sina och Kronans egendomar. Jordeboken behandlar varje gårds skyldigheter ifråga om bl.a. skatt, rotering, och rusttjänst.

Fler artiklar...

Medlemssidor

Logga in på medlemssidor

Endast för medlemmar!