Hans Ekström tackade Gunilla Jonsson Ermedahl. Foto: Lars-Erik Käll
Hans Ekström tackade
Gunilla Jonsson Ermedahl.
Foto: Lars-Erik Käll

Så fick vi då äntligen träffas för ett medlemsmöte igen den 14 okt 2021. Så efterlängtat! Gunilla Jonsson Ermedahl som var kvällens föredragshållare fick oss mangrant ut ur stugorna. 40 åhörare satt bänkade i ”Biografen” hos Studieförbundet Vuxenskolan som vi numera samarbetar med.

Kvällen inleddes med att ordförande Hans Ekström hälsade oss och föredragshållaren välkomna. Därefter berättade Gunilla Jonsson Ermedahl kort om sig själv och sitt tidiga intresse för ord och ortnamn. Hon växte upp i Köping men bor numera i Lindesberg där hon arbetar som svensklärare, även som pensionär.

Gunilla lärde oss att ortnamn kan delas in i två kategorier: kulturnamn och naturnamn.
Kulturnamnen har formats av människor. Det kan vara namn på hus, landskap, åkrar, vägar, parker m.m. Naturnamnen har formats och skapats av naturen. Det kan vara namn på sjöar, höjder, öar osv.

När man tolkar ortnamn tittar man på hur namnen stavades förr och undersöker hur det dialektala uttalet kan ha förändrats. Kanske finns en ledtråd där. Om man vill veta åldern på ett ortnamn bör man känna till ljudhistorien och hur språket förvandlats genom åren. Gamla böjningsmönster och avledningsändelser kan också ge avtryck i ortnamnen.

Vi fick lära oss betydelsen av en mängd olika efterleder i ortnamn. Här omkring finns till exempel många namn som slutar på -sta vilket handlar om att något står upp. Det kan också betyda ställe eller plats för något. Ortnamn som slutar på -torp är vanliga och kommer tidigast från vikingatiden.

Sjöarnas namn fick vi också förklaring till. ”Lag” i Lagan betyder vatten, tänk på sockerlag och saltlag. Det är samma ord som ”Loch”, i Loch Ness. Tänk vad man får lära sig.

Som avslutning beskrev Gunilla ortsnamnen efter resvägen från Lindesberg och gav oss förklaring på Vedevåg, Frövi, Felllingsbro, Medåker m.fl. Hon delade generöst med sig av sin kunskap genom ett häfte med sina ortnamnsanteckningar. Ett trevligt minne av kvällen.

Avslutningsvis tackade Hans Ekström Gunilla för det givande föredraget med en Köpingsbok som en liten gåva från föreningen. Deltagarna bjöds på kaffe med bulle och kaka under en stunds mingel.

Det kändes lite ovant och nytt, dels på grund av pandemiuppehållet, men också för att vi under den tiden bytt lokal och studieförbund. Vi håller nu för tiden till hos Studieförbundet Vuxenskolan på Trädgårdsgatan 14 och inte längre på Forum. Nu hoppas vi att utvecklingen fortsätter åt rätt håll så att vi kan komma i gång med våra populära aktiviteter, träffas, utbyter erfarenheter och blir ännu klokare än förut.

Text: Carina Huggare, Foto: Lars-Erik Käll

Medlemsmöte 2021-10-14. Foto: Lars-Erik Käll
Medlemsmöte 2021-10-14. Foto: Lars-Erik Käll