Calle Lindström
Calle Lindström

Att de människor vi stöter på i vår släktforskning levde under helt andra betingelser än vi gör idag har säkert alla släktforskare insett. Men att förhållandena beträffande hygien och hälsa var så erbarmligt usla under 1800-talet hade nog inte alla klart för sig i den publik som samlats till medlemsmöte den 7 november, 2017. Lindesbergsbon Calle Lindström, som var kvällens föredragshållare, talade under rubriken ”Kampen mot smuts, epidemier och kvacksalvare. Om provinsialläkarnas arbete under 1800-talet”.

Källorna till Calles föredrag utgjordes framförallt av de provinsialläkarrapporter som finns bevarade. Dessa finns till stor del tillgängliga på nätet (www.ep.liu.se/databases/medhist eller hos SVAR). Provinsialläkarna var ålagda att nedteckna och avge dessa rapporter till myndigheterna årligen. Läkarna beskriver allt från väderlek och skördeutfall till befolkningens särdrag, tillgång till rent vatten och konsumtion av kaffe och sprit. Men givetvis rapporteras också sjukdomar och epidemier, samt den brist på hygien som utgjorde grogrund för det dåliga hälsoläget.

En orsak till inrättandet av provinsialläkarinstitutionen var myndigheternas önskan att öka den svenska befolkningen som i mitten av 1700-talet uppgick till ca 2 miljoner inklusive Finland. Befolkningen hade decimerats genom krig och epidemier och hämmades av den mycket höga barnadödligheten. En viktig del i provinsialläkarnas uppgifter var tillsyn av apotek, barnmorskor och kvacksalvare (”kloka gummor” m fl). Men kampen mot smuts och dålig hygien var kanske allra viktigast. Man propagerade även starkt för amning, som inte var särskilt vanlig bland allmogen.

Calle Lindström högläste ur ett antal utvalda provinsialläkarrapporter från våra trakter. Innehållet gav en mycket stark inblick i 1800-talets misär. Oavsett vilket geografiskt område man släktforskar inom, så ger dylika rapporter en inblick i de faktiska förhållanden människorna levde under.

Så småningom ersattes provinsialläkarna som bekant av dagens distriktsläkare. Många arbetsuppgifter är säkert desamma, men de lär i alla fall slippa liköppningar och allmän inspektion av befolkningen på jakt efter syfilissmittade.

Vi tackar Calle Lindström för ett mycket initierat och givande föredrag!