Calle Lindström
Calle Lindström

En stor skara medlemmar, och några medbjudna gäster, samlades på tisdagskvällen den 1 november, 2016, för att lyssna till ett mycket intressant föredrag om okända fäder. Kvällens föredragshållare, Calle Lindström, är väl förtrogen med allt som handlar om s k ”oäkta barn” (utomäktenskapliga barn) samt deras fäder och mödrar från 1600-talet fram till början av 1900-talet. Ämnesområdet har även uppmärksammats av forskare, vilket resulterat i flera doktorsavhandlingar. Givetvis har Calle tagit del av dessa samt själv skrivit en B-uppsats i ämnet.

Under 90 minuter fick vi sedan lyssna till en spännande och faktaspäckad redogörelse för alla tänkbara varianter av utomäktenskapligt födda barn med okända fäder och ibland även okända mödrar. Samhällets, och framförallt kyrkans syn, var mycket sträng och fördömande. De straff som utdelades, såväl världsliga som kyrkliga, förefaller idag ha varit oerhört stränga, för att inte säga omänskliga. Bestraffningen kunde bestå av böter. spöstraff, fängelse eller i vissa fall t o m dödsstraff. Därutöver skammen inför församlingen och uteslutningen ur nattvardsgemenskapen. Värst drabbades utan tvekan mödrarna.

För oss släktforskare är det intressant att få inblick i de levnadsvillkor våra förfäder levde under. Vilka var konsekvenserna för den kvinna som födde ett ”oäkta” barn? Men vi ser det ju också som vår uppgift att försöka spåra de förfäder som uppges vara okända. Kan vi spåra den okände fadern, och vad gick han för öde till mötes?

Calle Lindström gick igenom de olika källor som står till buds för att fastställa föräldraskap. Här ges några exempel på dessa:

 • Födelsebok + bilagor (ej digitaliserade)
 • Husförhörslängd (leta även efter personer som uteslutits från nattvarden)
 • Kommunionslängder
 • Flyttlängder och flyttattester
 • Kyrkans räkenskaper
 • Avlösningslängd
 • Sockenstämmoprotokoll
 • Kyrkorådshandlingar
 • Domböcker, saköreslängder, stämningslistor
 • Bouppteckningar
 • Kommunala arkiv (barnavårdsnämnd, skola, fattigvård)

Calle Lindström avtackades av föreningens ordförande, Lars-Erik Käll, för ett mycket uppskattat och givande föredrag.