Elden är lös! Sten Lindqvist
Elden är lös! Sten Lindqvist

’Elden är lös’ är titeln på en nyligen utkommen bok av Sten Lindqvist. Där beskriver han utförligt i ord och bild den förödande stadsbranden i Köping 1889. Vid medlemsmötet den 6 september 2016 fick vi lyssna till författarens presentation av händelserna kring den 4 juli 1889.

Mycket har skrivits och diskuterats kring branden och orsaken till dess uppkomst. Sten har gjort en djupdykning i ämnet genom att söka fram handlingar i arkiv, läsa rättegångsprotokoll, granska fotografier osv. Ansträngningarna resulterade alltså i den vackra och innehållsrika bok vi nu har tillgång till. Det har spekulerats om pojken Malakias verkligen var skyldig till branden, men på den punkten är Sten helt säker genom sina efterforskningar - Malakias var verkligen den skyldige!

Upphovet till stadsbranden var en annan händelse, som inträffade tidigt på morgonen den 4 juli 1889. Loket till tåget från Köping mot Örebro spydde ut aska och sot som vanligt var på den tiden. Glöd följde med och antände det torra gräset vid banvallen. Eftersom det blåste hårt denna dag fick elden snabbt spridning och snart stod KMV:s magasin i ljusan låga. Kyrkklockorna larmade och folk strömmade till, både för att hjälpa till och för att nyfiket titta på. Den 10-årige Malakias fick dock inte tillåtelse av sina föräldrar att följa med. Detta blev upprinnelsen till hans tilltag att senare på dagen anlägga en eldsvåda i kvarteret där han bodde.

Den brand Malakias startade resulterade i att 92 hus brann ner till grunden och gjorde 650 personer hemlösa. Dock avled ingen människa på grund av branden. Flera omständigheter gjorde att branden blev så omfattande. Dels den tidens träbebyggelse, att det blåste hårt på olycksdagen och de ineffektiva metoder för brandbekämpning som stod till buds.

Pojken Malakias dömdes som skyldig och hamnade på uppfostringsanstalten Hall. Så småningom kunde Malakias lämna Hall, bilda familj och pröva ett antal olika anställningar och bostadsorter. Han avled vid 73 års ålder och är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.

Alla lokalhistoriskt intresserade rekommenderas varmt att ta del av innehållet i Sten Lindqvists utmärkta bok!