Leif Jacobsson
Leif Jacobsson

Tisdagskvällen den 5 april 2016 bjöd Västra Mälardalens Släktforskare sina medlemmar på en underhållande och tänkvärd timme tillsammans med radiomannen och författaren Leif Jacobsson. Leif är en välkänd profil i Södermanland, utnämnd till Årets Sörmlänning 2014, som har många intressen och djupa kunskaper inom flera områden. Just denna kväll fick vi lyssna till Leif både i egenskap av föredragshållare och (”när han ville vila rösten”) vissångare till eget ackompanjemang på gitarr.

Ämnet för mötet var ”Torparnas liv och leverne”, vilket åskådliggjordes genom berättelser ur ”Axel Granqvists torparminnen”. Dessa minnen har dokumenterats för eftervärlden i Leifs bok med detta namn. Men grunden för det hela är handskrivna anteckningar från 1937 av den då 75-årige torparen Axel Granqvist på Löten i Årdala socken i Södermanland. Axel nedtecknade förutom sina egna minnen även vad hans far berättat. Fadern Per Granqvist var född 1831 och försörjde sig med olika drängjobb innan han blev torpare på Löten. På det viset innehåller Granqvists anteckningar en autentisk skildring av torparlivet under andra halvan av 1800-talet och första delen av 1900-talet. Vi får en inblick i torparfamiljernas slitsamma tillvaro och även i drängarnas usla arbetsvillkor. I Leif Jacobssons bok kan vi läsa bl a följande om Axels tidiga år som dräng:

” …..för Axels del var tjänsten vid Långvik en verklig prövning. Han hade fått hålla till godo med maskstunget fläsk och utstuderad snålhet och med den erfarenheten i bagaget sökte han ny tjänst den 24 oktober 1881…..”

Och om torparfamiljens vedermödor kan vi läsa följande efter att Axel tagit över efter sin far som torpare på Löten:

”…..så här var torparvardagen ofta – en ständig kamp mot naturens växlingar och med krav från skogvaktare och inspektorer, men torparna visste vad som gällde: Arbete, arbete och åter arbete och för Klara, som för de flesta torparhustrur, kom förutom bonde- och hushållsarbetet, med jämna mellanrum barnafödandet. På torpet Löten hade man nu tre barn, men nio till skulle komma att födas…..”

Vi ska nog inte sörja att torparinstitutionen med dagsverken som betalningsform för arrenden förbjöds i Sverige 1943! Men det utgör trots allt en del av vår historia, som många av våra förfäder varit en del av. Det viktiga är att ta till vara och dokumentera minnen från gångna tider.

Trots dagens allvarsamma ämne blev det en lättsam tillställning tack vare Leifs förmåga att krydda framställningen med skrönor, roliga historier och - inte minst - njutbara visor!