Västra Mälardalens Släktforskare

Frågor kring det svenska försvaret diskuteras för närvarande flitigt. Den allmänna värnpliktens avskaffande härom året innebar slutet på en epok i vår militärhistoria. Att försvarsfrågor engagerar är naturligt med tanke på att de berör oss alla. Blickar vi tillbaka inser vi att detta även gäller våra anfäder. Lars Ericson Wolke. Foto: Åke DahlqvistDet var därför en mycket intressant föreläsning om svensk militärhistoria som Lars Ericson Wolke höll för ett 40-tal medlemmar lördagen den 29/11, 2014.

Lars är numera professor i historia vid Försvarshögskolan. Tidigare har han under många år tjänstgjort vid Krigsarkivet. Därutöver har Lars gjort sig känd som författare av ett flertal böcker inom ämnesområdet samt varit flitigt engagerad föredragshållare.

Som släktforskare träffar man ofta på anfäder som tjänstgjort inom den svenska krigsmakten. Då har man den förmånen att soldater är den grupp, jämte präster och vissa hantverkare, som är bäst dokumenterad i det äldre svenska samhället. Mest information kan man finna om officerare och bestraffade!

Lars Ericson Wolke berättade engagerat om 1500- och 1600-talens utskrivning av soldater och de krav det ställde på att hålla reda på den manliga befolkningen. Här uppstod alltså rullor och andra förteckningar före kyrkolagens krav på folkbokföring 1686. Karl XI lät införa Indelningsverket 1682 med dess rotar och soldattorp. Från den tiden kan vi studera t ex generalmönsterrullor och soldattorpskontrakt.

Lars berörde också de umbäranden som drabbade soldater och deras anhöriga. Många soldater miste livet i fältslag eller, vilket var ännu vanligare, på grund av sjukdomar i fälttågens spår.

Det finns alltså en rikhaltig dokumentation att botanisera i för den som forskar om soldater. En del går att finna på Internet, men det mesta förvaras på Krigsarkivet. Ett tips är att man före ett besök på Krigsarkivet kontaktar deras expedition och diskuterar sina frågeställningar. I Lars Ericson Wolkes bok Soldatforska! finns förteckningar över militära källor och länkar på Internet.

Efter föredraget följde en frågestund, och en lång rad frågor från åhörarna blev besvarade. Avslutningsvis tackade Åke Dahlqvist föredragshållaren för ett mycket uppskattat föredrag med Köpingsboken 2013.

Foto: Åke Dahlqvist