Västra Mälardalens Släktforskare

Erik Magnusson Foto: Åke DahlqvistTisdag 2 oktober 2012 gästade filmaren och historikern Erik Magnusson VMS medlemsmöte med ett föredrag. Titeln på föredraget var ”Köping under 1800-talet” med underrubriken ”En resa mot framtiden”.

Under c:a 90 minuter berättade Erik om Köpings utveckling från liten brokig hamnstad, ordnad efter den gamla tidens samhällsordning, till gryende industristad med mekanisk verkstad, elektricitet och järnvägsförbindelser. Ett område som berördes var de usla sociala förhållanden som rådde i staden under seklet och vad som gjordes för att förbättra dem bl a sjukhusets och de nya skolornas tillkomst. Andra områden som lyftes fram var bl a den mekaniska verkstadens tillkomst och den dramatiska förändring stadens utseende genomgick p g a den stora branden. För att illustrera stadens förändring och för att lyfta fram viktiga historiska personer visade Erik åhörarna på en mängd bilder. Föredraget bjöd också på en del lokala anekdoter från 1800-talet.

Foto: Åke Dahlqvist