Västra Mälardalens Släktforskare

Vi som bor i Västmanland lär enligt en undersökning nyligen vara de som är mest missnöjda i landet med vår sjukvård. Men ställt i relation till de farsoter och epidemier i gångna tider som Birger Thorell berättade om vid tisdagens medlemsmöte ska vi nog vara rätt nöjda……. 

Birger har verkat som läkare i ca 40 år, varav 30 i Kungsör, och har sålunda en gedigen erfarenhet av modern sjukvård. Som släktforskare har han också kommit att intressera sig för sjukdomar och dess behandling förr i tiden. De drygt 100 åhörarna fick sålunda en mycket initierad genomgång av vad som kunde drabba människor förr och vilka metoder man trodde kunde bota eller lindra.

Följande farsoter och epidemier presenterades:

Digerdöden

En form av pest som drabbade Europa under 1300-talet och tog livet av en tredjedel av befolkningen. Smittbärare var råttor och loppor. Dålig hygien och okunskap om smittorisker förvärrade situationen. Större eller mindre utbrott av pest förekom fram till början av 1700-talet och enstaka fall även senare.

Spetälska (lepra)

Omnämns redan i bibeln. Digerdöden förde med sig att de spetälska dog och sjukdomens utbredning begränsades.

Malaria

Spreds av myggor. Förekom i Norden fram till 1700-talet då klimatet blev kallare. Myggorna har vi som bekant kvar.

Smittkoppor

Drabbade Sverige på 1700-talet ungefär samtidigt som man blivit av med pesten. I Europa beräknas ca 60 miljoner människor ha dött på grund av smittkoppor. De som överlevde blev vanställda.

Kolera

Skördade många dödsoffer under 1800-talet. Speciella kolerakyrkogårdar inrättades.

Spanska sjukan

En svår form av influensa som svepte över världen i början av 1900-talet. Många smittade dukade under.

Tuberkulos (TBC)

Leder obehandlad till döden för ca hälften av de insjuknade.

Syfilis

Känd från 1500-talet och framåt.

Efter denna skräckinjagande genomgång av sjukdomar som drabbat våra förfäder i varierande grad gav så Birger en målande beskrivning av forna tiders försök att behandla sjukdomar fram till nutida behandlingsmetoder. Vi kan konstatera att förbättrad hygien, antibiotika och vaccinationer gett oss helt andra möjligheter att begränsa och bota sjukdomar.

Dagens föredragshållare avtackades på sedvanligt sätt med bok och applåder.