Västra Mälardalens Släktforskare

Richard Dybeck vid Dybecksgården, Odensvi - Skulptris Signe Ehrenborg-LorichsEfter avslutade årsmötesförhandlingar den 7 febr 2012 fick de församlade medlemmarna lyssna till Henry Segerström, som initierat berättade om Richard Dybecks liv och verk. Henry inledde med att beklaga att det utanför Västmanland inte uppmärksammades att det i fjol var 200 år sedan Dybeck föddes. Visserligen tillbringade Richard Dybeck sin första tid i Västmanland, född som han var i Prästgården i Odensvi, och med skolgången förlagd till Västerås. Men därefter kom han att leva och verka i andra delar av landet.

Efter gymnasiestudierna flyttade Richard Dybeck till Uppsala för att studera juridik. En juridisk examen avlades 1834 och Dybeck hade därefter några anställningar där hans juridiska kompetens kom till sin rätt. Men han insåg snart att hans intresse för fornminnesforskning var betydligt starkare än intresset för juridiken. Man kan i viss mån beklaga att Dybeck inte valde en historisk skolning. Det gav hans akademiska antagonister möjlighet att angripa och ifrågasätta hans forskning som amatörmässig.

Richard Dybeck företog många resor i Sverige och Norge för insamling av uppgifter om fornminnen. Speciellt intresserad var han av runstenar. Han var även redaktör för sin egen tidskrift, Runa, till vilken han bidrog med både texter och teckningar. Men hans intresse var bredare än så. Och sin kanske viktigaste insats gjorde han genom insamlande av folkvisor, folkmusik, folktro, seder och sägner mm.

Idag är Dybeck mest hågkommen för att ha skrivit texten till "Du gamla du fria". Melodin kommer från en västmanländsk folkvisa "Så rider jag mig över tolvmilan skog". Uruppförandet skedde vid en musikafton år 1844. Underligt nog är inte "Du gamla du fria" officiellt utnämnd till Sveriges nationalsång ännu, trots att den använts så under många år.

Låt oss minnas Dybeck både som skald och för hans insats för bevarande av fornminnen. Det förtjänar ett erkännande, avslutade Henry Segerström.

Dagens föredragshållare avtackades av den nytillträdde ordföranden för Västra Mälardalens Släktforskare, Krister Jansson.