Västra Mälardalens Släktforskare

Björn Axel JohanssonBjörn Axel Johansson gästade föreningen tisdagen den 6 dec 2011 och höll ett mycket intressant föredrag om fotografins introduktion och utveckling. Att Björn Axel är en auktoritet inom området gick inte att ta miste på. Han är nybliven pensionär efter att ha verkat som journalist, fotograf, dokumentärfilmare, TV-producent, informationschef mm. Dessutom är han författare till ett antal böcker, de två senaste om fotohistoria - 'De första fotograferna' och 'Stora boken om familjebilder'.

Björn Axel Johanssons föredrag var baserat på boken om familjebilder. Vi fick följa med på en spännande genomgång från och med fotografins introduktion i Sverige 1839. Från s k daguerreotyper (uppkallade efter fotopionjären Daguerre) fram till vår tids digitalteknik. Det var med dagueereotypin man lärde sig att fixera bilder på försilvrade kopparplattor. Ett välbevarat exemplar av Daguerres kamera finns i Uppsala. Eftersom kameran har en exponeringstid på upp till 30 minuter är det lätt att inse att den mest lämpade sig för t ex stadsvyer utan rörliga inslag.

För varje årtionde redogjorde sedan Björn Axel för vad som kännetecknar ett foto. För den som känner fototekniken går det alltså att med stor säkerhet tidsbestämma ett foto.

Vi fick också se exempel på gångna tiders sätt att byta foton med varandra, som 1860-talets visitkort och 1940-talets polyfoton. Företeelser som dagens Facebook-användare säkert känner sig lite främmande inför.

Att kunna datera foton med hög säkerhet är givetvis av mycket stort intresse för släkt- och hembygdsforskare. Björn Axel gav även rådet att titta på baksidan av ett foto, där kan väl så viktiga upplysningar finnas! Avslutningsvis gavs möjlighet för de ca 65 åhörarna att visa upp medhavda foton och få hjälp med dateringen. Ett flertal åhörare tog vara på den möjligheten.

Dagens föredragshållare avtackades med den senaste utgåvan av Köpingsboken, vilken kom väl till pass eftersom han aldrig tidigare besökt Köping och därigenom hade mycket begränsade kunskaper om staden.