Västra Mälardalens Släktforskare

Ragnar Fornö. Foto: Åke DahlqvistÄmnet för medlemsmötet den 3 maj 2011 var Sockenstämmor och de protokoll som finns bevarade från dessa stämmor. De drygt 40 församlade medlemmarna fick lyssna till ett intressant och kunnigt föredrag av historieläraren Ragnar Fornö från Uppsala. Ragnar började släktforska i mycket unga år och var under perioden 1996-2002 den yngste medlemmen i Släktforskarförbundets styrelse.
 
Vilken betydelse har då sockenstämmoprotokollen för oss släktforskare?
 
Fram till kommunalförfattningarna 1863 kan församlingarna sägas vara föregångare till dagens kommuner och sockenstämman var dess beslutande organ. Ordinarie möten hölls vår och höst, men extra stämmor kunde sammankallas vid behov. Kyrkoherden var stämmans ordförande och såg även till att besluten verkställdes. Rösträtten vid stämman baserades på jordägande
 
Sockenstämmorna behandlade allehanda ärenden, allt från praktiska frågor kring underhåll av kyrkliga byggnader till disciplinära åtgärder mot misskötsamma sockenbor. Olika förtroendemän som t ex klockare, byskomakare och barnmorska utsågs. S k sexmän utsågs för att bevaka sedligheten i bygden.
 
Ragnar Fornö belyste med ett antal tydliga och gripande exempel hur hårt livet kunde te sig för våra förfäder. Ragnar har studerat ett stort antal sockenstämmoprotokoll upprättade under 1700-talet i Stora Malm i Sörmland. Han har där kunnat sortera de vanligast förekommande ärendena under följande rubriker:
 
- oljud i kyrkan
- osedlighet
- barnkvävning
- förtroendemän
- fattigvård
- övrigt
 
Stämman kunde utdöma straff enligt följande straffskala:
 
- utfärda varning
- bötfälla
- sitta i stocken
 
Vid grövre brott hänsköts ärendet till Häradsrätten.
 
Var kan vi då hitta sockenstämmoprotokollen? De ingår i kyrkoarkiven och återfinns därmed på landsarkiven. En del protokoll har filmats av Arkiv Digital.
 
Dagens föredragshållare avtackades med en Köpingsbok av ordf Åke samt en varm applåd från åhörarna.