Västra Mälardalens Släktforskare

Vid medlemsmötet den 5 april 2011 fick de ca 60 besökarna lyssna till den erfarne och välkände släktforskarprofilen Carl Szabad från Stockholm. Carl har ca 40 års erfarenhet som släktforskare och många års erfarenhet från projektledaruppdrag inom Släktforskarförbundet och nu senast hos Riksarkivet.

Kvällens föredrag hade rubriken "Mantalslängder och andra skattelängder". Carl tog oss med på en intressant djupdykning i den omfattande och ibland fantasifulla svenska skattehistorien. Att myndigheters uppfinningsrikedom vad gäller att hitta skatteobjekt ingalunda är någon ny företeelse framgick tydligt. Som släktforskare bör vi vara tacksamma för den noggrannhet med vilken våra förfäders skattebörda årligen har dokumenterats. Skattelängderna överstiger volymmässigt kyrkoböckerna och innehåller uppgifter som ger oss en inblick i folks livssituation. Eftersom de äldsta härrör redan från 1500-talet utgör de också en viktig källa där husförhörslängder saknas.

De befolkningsskivor vi ofta använder i vår forskning är baserade på mantalslängder. Carl gav också en överblick över andra skattelängder som förekommit under århundradena:

- Fyrktalslängder, som var underlag för antal kommunala röster (1860-1910 ca)
- Jordebok, 1600-
- Tiondelängd, 1550-
- Avkortningslängd, visar vilka som fick nedsatt skatt eller skattebefrielse
- Älvsborgs lösen, 1571 och 1617
- Dräng- och sonlängd 1577
- Årliga räntan 1559
- Gärder och hjälper 1535, den äldsta bevarade längden förutom en del lokala längder

Om man vill fördjupa sig i detta intressanta område finns det en hel del att hämta hos SVAR. Dessutom har t ex Håkan Skogsjö skrivit artiklar i ämnet i Släkthistoriskt forum nr 2/1989 och i Släktforskarnas årsbok 1995. Se Rötter-bokhandeln.

Carl Szabad avtackades som brukligt är med en Köpingsbok och en varm applåd.