Västra Mälardalens Släktforskare

Per Ove Eklöf och Åke DahlqvistMedlemsmötet den 8 mars 2011 var som vanligt välbesökt.

Per Ove Eklöf från kommunarkiven i Köping, Arboga och Kungsör berättade om hur släktforskaren kan ha nytta av de kommunala arkiven.

Helt klart finns det intressant information att hämta för släktforskaren i de kommunala arkiven, t.ex. nämndes några exempel på hur man lyckats hitta en "fader okänd".

Föredragets innehåll i rubrikform:

 • (Arkiv-)Historik - från Moses via papyrus, papper, riksarkivet 1618 till nutid
 • Regelverk - tryckfrihetsförordningen 1766, kommunallagstiftningen 1862 ....
 • Varför arkiv?
 • ”Arkiv” definitioner
 • Offentlig arkivorganisation
 • Före 1862 - städer, socknar, län och stift
 • Efter 1862 - städer, köpingar, municipalsamhällen, landskommuner, rösträtt och fyrktal, landsting och kyrkliga enheten - församling  
 • Kommunreformer - 1952 och 1971
 • Sammanslagningar Kungsör - 1952 slogs dessa ihop till Kungs Karls (stor-)kommun, 1907 blev tätorten Kungsör köping, 1971 slogs Kung Karl ihop med köpingen, 1863 fanns Björskogs, Kung Karls, Kungs-Barkarö och Torpa kommuner
 • Köping - Köpings stad 1863-1970, 1919 inkorporerades landskommunen, 1971 tillkom Munktorps storkommun (bildad 1952 av Odensvi och Munktorp), delar av Medåker samt Kolsva
 • Kolsva - Bro 1863 - 1938, Malma 1863 - 1938, Bro-Malma 1939 -, Namnändrad till Kolsva 1952, 1971 i Köpings kommun, Egen kommundelsnämnd, Arkiv Västmanland Kvarnen Kolsva
 • Medåkers storkommun 1952-1970 - Västra Skedvi, Himmeta, Medåker, Arboga landskommun
 • Kommunala nämnder
 • En nämnd – ett arkiv
 • Vad finns inte i de kommunala arkiven?
 • Politiker, anställda i kommunerna
 • Skola
 • ”Socialt”
 • Kommunalteknik
 • Obligatoriska nämnder 2011 - 290 kommuner, Kommunstyrelse, Valnämnd (röstlängder), Överförmyndare alt. överförmyndarnämnd

Åke Dahlqvist, ordf VMS, tackade Per Ove för ett intressant föredrag med blommor och en varm applåd från medlemmarna.

{accesstext mode="level" level="Registered"}
Logga in på hemsidan för att se Per Oves bilder.||

{/accesstext}