Västra Mälardalens Släktforskare

Efter årsmötet 1 februari 2011 höll ordföranden i Sveriges Släktforskarförbund (SSF), Barbro Stålheim, ett intressant föredrag över förbundets verksamhet. Barbro inledde med att berätta att hon genom sin make har anknytning till Västmanland och har forskat på anor med namnen Huggare och Hygrell.

Sveriges Släktforskarförbund är en paraplyorganisation för ett stort antal medlemsföreningar. Förbundslokalen är belägen i Solna och består numera av en liten och anspråkslös lokal. Man hyr också ut kontorslokal till Sveriges Genealogiska Förening.

En viktig kanal för kommunikation med medlemmarna är via nätsajten www.genealogi.se (även kallad nättidningen Rötter) som säkert de flesta släktforskare känner till. Där hittar man populära avdelningar som t ex
- Förbundsnytt
- Förbundsforum
- Anbytarforum
- Porträttfynd
- Bokhandel
- Wiki-Rötter

Förbundet satsar på utgivning av såväl CD/DVD-skivor som böcker. DVD-skivan Sveriges Dödbok 1901-2009 blev en veritabel försäljningssuccé med över 10.000 sålda exemplar hittills. Barbro tipsade också om en ny bok, Fader Okänd, som kommer inom kort. Dessutom ger förbundet ut tidningen Släkthistoriskt Forum och en Årsbok.

Hur kan då Förbundet stötta de enskilda medlemsföreningarna? Jo, t ex genom att tillhandahålla broschyrer och informationsmaterial, erbjuda försäkringar samt under vissa förutsättningar ekonomiskt stöd vid speciella arrangemang. Man har också tagit fram en studieledarutbildning. Samarbetsavtal har slutits med Arkiv Digital och Genline/Ancestry.

Aktuellt inom SSF:

  • IT satsning 2010-2012 – Nya Rötter
  • Ny programvara till Anbytarforum
  • Fler Rötters Vänner
  • Studieledarutbildningar – fortsättningskurser 2011
  • Fler handböcker
  • DVD-skivor eller databaser på Rötter?
  • Samarbete med nya Riksarkivet
  • Statens digitaliseringsprojekt
  • Workshop om ortsnamnens roll i samhället
  • Förbundet firar 25 år 2011 – jubileumsstöd till alla föreningar

Avslutningsvis ville Barbro framhålla Gravvårdsprojektet, Släktforskningens Dag den 19/3 2011 och, inte minst, årets Släktforskardagar i Norrköping i augusti.

Vår nyligen (ovilligt) omvalde ordförande, Åke, tackade för ett utmärkt föredrag med att överlämna ett ex av Köpingsboken under applåder från de drygt 70 åhörarna.