Västra Mälardalens Släktforskare

Chris Henning, Genealogiska Föreningen Foto: Åke DahlqvistChris Henning från Genealogiska Föreningen, GF, besökte Västra Mälardalens Släktforskares medlemsmöte den 5 okt. 2010 och gav oss värdefulla råd om innehållet i olika arkiv.

Bl.a. berördes följande källor:

 • Länsräkenskaper
 • Domböcker
 • Fånglängder
 • Älvsborgs lösen
 • Kommun- och landsarkiven
 • NAD, Nationell arkivdatabas
 • Krigsarkivet
 • Tidningsannonser (bl.a. i början av 1900-talet annonserade Hälsovårdsnämnderna om fosterföräldrar)
 • Lag om adoption, kom 1917 (adoption förekom dock redan på 1500-talet på Gotland)
 • Sjukhushandlingar
 • Polisens arkiv
 • Jernkontorets handlingar
 • Sjöförklaringar, Sjömanshusen, Sjöfartsboken

Det finns oerhört mycket information att hämta i de olika arkiven vi har i Sverige, men ibland ska man ha tur som släktforskare för att hitta det man söker eller inte trodde sig söka efter!