Niklas Hertzman, VD Arkiv DigitalVästra Mälardalens Släktforskare gästades den 6 mars 2010 av Niklas Hertzman, VD för Arkiv Digital. Ca 60 medlemmar deltog på medlemsmötet.

Niklas inledde med att tala om hur han redan som ung började släktforska och startade att söka i arkivhandlingarna på Landsarkivet i Lund, bl.a. blev han intresserad av att söka om det fanns trumpetare i släkten, vilket släktingar hade sagt. Niklas själv spelar trumpet. I början av 1800-talet fanns det mycket riktigt förfäder, som spelade trumpet i armén och så småningom visade det sig att det fanns åtminstone sju trumpetare, så kanske finns det en ”trumpetgen” i släkten. Läs mer på Niklas hemsida om släktforskning här.

Arkiv Digitals historik finns väl beskrivet på deras hemsida. 

Idag finns det ca 20,4 miljoner bilder eller 40,8 miljoner sidor i AD Online, Arkiv Digitals onlinetjänst. Det tillkommer ca 3300 nya bilder/dag eller 0,5 miljoner nya bilder/månad. 

Niklas berättade om Hans Andersson Frithiof, en intressant familjehistoria hämtad ur källmaterial. Vi fick följa hans levnad från födseln till graven med många händelser i hans liv, bl.a. giftermål, militärtjänst, stölder, domstol, fängelse, m.m. 

Besöket avslutades med en kort presentation av hur man söker på AD OnLine. 

Åke Dahlqvist, ordf. i VMS, tackade Niklas för ett intressant föredrag och varma applåder från åhörarna.