Skriv ut
Birgitta Gustafsson
Träffar: 7421

Anna-Karin WesterlundOmkring 100 personer hade mött upp i Forums teatersalong i Köping när Västra Mälardalens Släktforskarförening den 9 mars 2010 fick besök av 1:e arkivarie Anna-Karin Westerlund från Landsarkivet i Uppsala. Hon höll ett intressant föredrag om hur vi släktforskare kan leta efter fakta om "okänd fader" resp. "skilsmässor", när vi finner sådana anteckningar i kyrkböckerna.

Lagstiftningen under 1600- och 1700-talen var mycket sträng när det gällde sex utanför äktenskapet. För gifta personer som bedrev hor utom äktenskapet gällde till och med dödsstraff. Sexuellt umgänge mellan ogifta personer, lönskaläge, straffades med böter samt kyrkoplikt, d.v.s. de fick sitta på "skampallen" i kyrkan under gudstjänsten. 1741 ändrades kyrkoplikten till "enskild kyrkoplikt", som ägde rum i sakristian inför prästen. En kvinna som blev gravid kunde ju inte dölja sitt "brott", men mannen kunde svära sig fri genom edgång, och barnet betecknades då som oäkta. Genom att följa mamman och barnet i kyrkoböckerna kan man ibland hitta noteringar om barnets far. Om barnet har fått ett namn som inte finns i moderns släkt kan det ge napp om man letar efter liknande namn hos anställda på den gård där kvinnan arbetade. Domböcker och böteslängder är andra källor.

När det gällde skilsmässa var det besvärligt att få skilja sig från sin make/maka eller trolovade före 1810. De skäl som godtogs var i stort sett bara otrohet och övergivande. Efter 1810 erkändes även svåra konflikter inom äktenskapet, alkoholism och våld som orsak till skilsmässa. I en ny lag 1915 blev det enklare att skilja sig. Eftersom kyrkan hade domsrätt i skilsmässomål före 1734 kan man hitta uppgifter i Domkapitlens arkiv. Västerås domkapitels arkiv finns på Stiftsarkivet i Västerås. Även om skilsmässa blev ett ärende för världsliga domstolar efter 1734 var det domkapitlen som utfärdade skiljobrevet, det dokument som var ett bevis på att skilsmässan gått igenom. Den rätten försvann 1916.

QvintessensenAnna-Karin visade under presentationen en bild hämtad från en husförhörslängd och är ett omdöme om en av Anna-Karins anor, som är "Qvintessensen (=summan) av alt elakt" enligt prästen.

Anna-Karin hade gjort ett sammandrag av sitt föredrag att dela ut bland åhörarna. För den som inte fick tag på något faktablad eller som inte hade möjlighet att närvara på kvällen går det bra att hämta hem bladen från nätet på följande länkar:

Landsarkivets i Uppsala vägledning till Fader:okänd

Landsarkivets i Uppsala vägledning till Skilsmässor

Salongspublik på VMS medlemsmöte den 9 mars 2010


Några fakta från föredraget:

Världsligt straff

Arvsrätt