Roland MolinVid medlemsmötet den 2 febr. 2010, efter årsmötesförhandlingarna, berättade Roland Molin om sin och andras historieforskning kring Köpings kyrka och prostgården. Roland har publicerat detta i Köpingsböckerna, ”Laglösaköping - Köpingsboken 2008” om Köpings prostgård och ”Ja, jag vill leva – Köpingsboken 2009” om Köpings kyrka.

Det finns inte mycket dokumenterat om Köpings kyrkas och prostgårds historia under medeltiden.

Den förste prästen i Köping som nämns är Tobias år 1300 då han deltog i ett biskopsval. Den första kyrkan i Köping byggdes troligen i början av 1300-talet och har sedan genomgått ombyggnader vid minst två tillfällen, första gången på 1400-talet efter branden 1437 och sedan 1686-1706. Hela kyrkan renoverades 1954-1974. En beskrivning av Köpings kyrka finns att läsa på Köpings kyrkliga samfällighets hemsida.

Första gången Köpings prostgård nämns i ett dokument är i ett brev från slutet av 1508, då nyheten om kyrkoherden Lars Törns död berättades. Från 1600-talet finns ett antal visitationsprotokoll över prostgården. Prostgården var då även en bondgård med flera hagar som Prästgärdet, Hushagen och även Fantetorp. 1630 fanns 17 byggnader, tillhö­rande man- och fägårdarna (fägården låg på andra sidan av ån). År 1794 byggdes en ny prostgård på nuvarande plats. Fastigheten blev byggnadsminne 1988. Kyrkan sålde prostgården år 2007.

Prostgården, Köping

Roland fick en varm applåd, av de många mötesdeltagarna, för ett intressant föredrag och en bukett blommor som tack av ordf. Åke Dahlqvist.