Sten Lindqvist har tidigare på Västra Mälardalens Släktforskares medlemsmöten visat och berättat om gamla köpingsbilder vilket uppskattats av de närvarande. Vid medlemsmötet den 12 jan. 2010 var det åter dags att ta del av Stens forskning och intressanta informationer om Köping. Den här gången berättade Sten om sin forskning kring grosshandlaren Erik Bellinder.

Det blev en riktig nostalgikväll för äldre köpingsbor och mycket intressant för oss på senare tid födda eller inflyttade!

Erik Bellinder, född 1864-09-30 i Kil (T), död 1921-07-01 i Köping (U), kom till Köping 1886-11-04 från Örebro och blev en framgångsrik affärsman i Köping. Han byggde upp en stor förmögenhet som han investerade i fastigheter i Köping, bl.a.

  • fastigheten vid Stora Torget, f.d. Bellinderska huset, uppförd 1912-13 som bostadshus.
  • Brandalsund, som flyttades 1917 till Köping på pråmar från Brandalsunds säteri i Ytterjärna, söder om Södertälje vid inloppet till Södertälje kanal.
  • Café Saga uppförd ursprungligen nedanför kyrkan 1879-82, men brandskadades svårt 1889 och återuppbyggdes av Erik Bellinder. Huset flyttades 1902 till nuvarande plats i Köping.
  • "Kröcklingegården" vid Stora Torget.

Bellinder ägde också Fredriksbergs Herrgård i Västerås.

Torggatan från kyrktornet, 1918, med fastigheterna från vänster: Arpi-huset, Kröcklingegården, Bellinderska huset och Forum

Bellinder uppförde även en sommarbostad vid Tallebo utmed Västeråsvägen vid östra infarten till Köping. Idag finns en lekstuga kvar som sägs vara en kopia av sommarbostaden. Sten visade en bild av Erik Bellinder med vänner, troligen tagen vid sommarbostaden (brann ned 1932), då detaljer av huset liknar de på lekstugan.

Sten kom att berätta om många kända köpingsbor såsom handlare Axel Rasell, Ludwig Johansson, konditor O J Holm, Emma Lefvert (modeateljé), stadsarkitekten Erik Hahr, Amelie Berglund, m.fl. Totalt visade Sten ca 30 bilder med intressant information kring dessa.

På Köpings hemsida finns intressant läsning om Köping och dess byggnader, bl.a "Så byggdes staden".

Avslutningsvis visade Sten en unik inte tidigare publicerad bild från Köping fotograferad 1877 eller tidigare, tagen söderifrån (Karlbergsskogen) mot centrala Köping. Sten har studerat bilden noggrant och funnit ett torn som måste vara det gamla rådhuset, som revs 1877, vilket hjälpt Sten att datera bilden. Den äldsta kända bilden från Köping är fotograferad 1864. Den bilden Sten nu visade kan vara lika gammal eller åtminstone bland de 5-6 äldsta bilderna över Köping. Sten hittade bilden i Köpings Museums bildsamling med gamla Köpingsbilder.

Bärgslagsbladet publicerade en artikel 2010-01-14 om den unika bilden. Läs Ulf Eneroths artikel här.

Mötet hade lockat många medlemmar till Stens uppskattade berättelser och bilder från det gamla Köping.