Anders Thornström, KrigsarkivetArkivarie Anders Thornström, Krigsarkivet, besökte Västra Mälardalens Släktforskare den 1 dec. 2009. Anders är en välkänd släktforskare och föredragshållare med ett 20-tal år som arkivarie på Statens Krigsarkiv i bagaget. Föredraget kom inte bara att handla om Krigsarkivet utan åhörarna bjöds på en bred genomgång av de möjligheter Internet erbjuder släktforskare idag.

Globen-salen på Teater Forum fylldes till sista plats av de 55 besökarna. Att föredraget var mycket proffsigt framfört och djupt uppskattat av deltagarna bekräftades av många positiva kommentarer efter mötet.

Ur Anders Thornströms presentation kan bl.a. följande noteras:

Krigsarkivets samlingar består av ca 80 km handlingar i pappersform. Av detta är 99,9 % icke digitaliserat, dvs. inte tillgängligt på Internet. Alltså är det under överskådlig framtid omöjligt att enbart sitta vid sin dator och forska. De digitaliserade handlingarna kan däremot ge översikt och vägledning vid sökande efter dokumentation, dvs. ge läsaren en uppfattning om uppgifterna finns i arkivet och i så fall var man ska söka. Anders rekommenderade att man på detta sätt noggrant förbereder sig och därefter besöker Krigsarkivet för att i dess forskarsal beställa fram aktuella handlingar. Krigsarkivets hemsida återfinns under Statens Arkiv.

Anders Thornström gav en lång rad tips på hur man kan använda Internet för att söka sig fram till intressanta källor. Anders hade vänligheten att lämna en skriftlig förteckning över användbara länkar och av åhörarnas reaktioner och frågor att döma fanns där ett och annat nytt tips. Dessutom fick vi en sammanställning över ”Frequently Asked Questions”, dvs. ofta återkommande frågor om innehållet i Krigsarkivet, samt svar på dessa frågor (båda dokumenten finns tillgängliga för medlemmar i Dokumentarkivet).

Avslutningsvis kommenterade Anders skämtsamt den mycket vanliga frågan om man kan hitta sina lumparkompisar i Krigsarkivet. Svaret är att det kan man inte. ”Men om jag hade kunnat hjälpa till med det hade jag blivit inbjuden till så många återföreningsfester att jag riskerat att få alkoholproblem”.

VMS Medlemsmöte 091201VMS Medlemsmöte 091201

Foto: Åke Dahlqvist