Vilken lyckad kväll! Välkänd föredragshållare, intressant ämne och massor av åhörare. Vi var närmare 60 vetgiriga personer på plats, varav flera långväga gäster.

”Inte bara kyrkböcker” var rubriken för föredraget som Fredrik Mejster höll. Många nyttiga tips, arkiv och länkar hade han lovat oss och det löftet infriades med råge.

Han inledde med att berätta om hur han själv börjat släktforska redan som 16-åring och om spännande saker han hittat i sin egen familj. Han berättade också om ”Allt för Sverige” där han är ensam ansvarig släktforskare samt om andra släktforskaruppdrag.

”Om du skulle resa i tiden, vem skulle du vilja träffa då? Vilka frågor skulle du ställa?” Fredrik hade velat träffa och fråga ut sin mormors farmor som ingen visste något om. Men när kvällen var slut insåg vi att Fredrik hade pusslat ihop hennes liv med hjälp av fynd från otaliga arkiv.

Kyrkböcker och annat digitalt material vi vanligtvis söker i är bara en liten del av allt material som finns lagrat på olika arkiv. Det gäller bara att hitta ingångarna. Men hur gör man då?

Utgå från där du står och det du vet. Föreställ dig sedan personens liv. Vad har han varit med om? Leta sedan i arkiven. De offentliga arkiven måste enligt lag spara material. Det är t.ex Riksarkivet, Landsarkiven, Kommun- eller stadsarkiv och regionarkiv. ”Vårt” landsarkiv finns i Uppsala.
Enskilda arkiv kan vara gårds- eller personarkiv, företagsarkiv, föreningsarkiv m.m. och de är inte styrda av lag. Dessutom finns folkrörelsearkiv och näringslivsarkiv.
Han tipsade också om att alltid leta i bilagorna, för det är där man hittar ”lull-lull”.

Om man vill veta var arkiven finns kan man först söka i NAD, Nationell ArkivDatabas.

Fredrik tipsade om en mängd olika källor och var de finns. Han pratade om förlossningsjournaler, barnmorskedagböcker, barnavårdsmannaakter, examenskataloger, värnpliktskort, fastighetslängder, lagfartsböcker, äktenskapsregister, fångrullor, polisunderrättelser, lösdrivarprotokoll, nykterhetsakter…. ”Bara fantasin och tiden sätter stopp”.

Föreningens ordförande Hans Ekström tackade Fredrik för en mycket givande kväll med en ask godis att förtära under hemresan.