När portarna slogs upp kl. 11.00 på Arboga Bibliotek blev det rusning. Staffan Jacobsson som visade på storbild i Studierummet fick omgående en kö på 10-12 intresserade personer. Annie Larsson och Birgit Ahlqvist fick också snabbt en kö av släktforskartörstiga Arbogabor i det ljusa och fina Galleriet. Jag själv, Inger Lindholm, satt i det mer undanskymda Släktforskarrummet, men hade ingen brist på sysselsättning under dagen. Dessutom fick vi hjälp av Hjördis Kanlén som visade folk till rätta och delade ut broschyrer till de som väntade.

Sammanfattningsvis kan det sägas att vi är väldigt nöjda med dagen och med de ca. 30-40 besökarna.