Lördagen den 22 augusti 2020 besökte ett 20-tal av våra medlemmar Fellingsbro Hembygds- och fornminnesförening för att med vår guide Sune Hellberg få se byggnader, samlingar och berättelser med anknytning till Livregementets husarer. Solen skymdes ibland av mörka moln som gav oss lite behövlig svalka i värmen.

Vi mötte upp vid Stenstagården där Sune hade öppnat dörrarna till det som varit ett underofficersboställe byggt 1778 och som flyttades till sin nuvarande plats 1938. Sune berättade att gården även har använts vid flera Lasse-Maja-filminspelningar.

Soldattorpet Fågelsången. Fellingsbro Hembygdsgård. Foto: Lasse Karlsson
Soldattorpet Fågelsången. Fellingsbro Hembygdsgård. Foto: Lasse Karlsson

Fellingsbro kompani tillkom redan på 1600-talet och kom sedan att ingå i det nya Indelningsverket som skapades av Karl XI på 1680-talet. Kompaniet omfattade då hela 97 ryttare till häst från Fellingsbro och blev komplett efter inlåning av 3 ryttare från grannsocknen Ervalla. Till minne av Fellingsbros husarer restes ett ryttarmonument inom området.

Karl XI uppehöll sig ofta på kungsgården i Kungsör och det berättas att han var på björnjakt hos Soop på Finnåker 1675 då han fick meddelande om att Danmark hade förklarat Sverige krig. Han lär då ha yttrat: ”Igår dansade jag med mamsellerna - idag ska jag slåss mot de danska gesällerna”.

Vi fick också titta på de omfattande samlingarna i Stenstagården och angränsande Hällbystugan, bl a med husarens paraddräkt, deras beväpning värjor och pistoler samt hästarnas olika remtyg.

Efter en kort promenad till åsen ovanför folkhögskolan kom vi till husartorpet Fågelsången som tillhört rusthållet Österhammar nr 85. Byggnaden flyttades hit 1920/21 och övertogs av hembygdsföreningen i samband med att den bildades samma år. Sune berättade att den sista husaren som bott på torpet hette Holmquist men fick husarnamnet Öster. När sonen Carl Gustaf skulle utvandra till Amerika 1878 ville han ta med ett fotografi på föräldrarna. De hade hört att det fanns en fotograf i Köping så de fotvandrade dit genom socknarna Västra Skedvi, Medåker och Himmeta, han hade med sig husarernas paraddräkt och hon sin bästa klänning. Det blev ett fint kort som nu finns bevarat.

Vi fick sedan med säkra corona-avstånd titta in i torpet och förundrades över hur familjen Öster på sju personer levt på det lilla utrymmet.

Vi förflyttades norrut genom samhället till Olofsborg som är hembygdsföreningens lokal. Där hade Sune engagerat tre damer som serverade oss gott kaffe med smörgåsar i den mycket vackra festsalen som var rikt utsmyckad. Det blev mycket prat vid borden och det märktes väl att vi varit isolerade länge pga Coronapandemin.

Olofsborgs byggdes som ett järnvägshotell i samband med att järnvägen drogs fram genom socknen 1856. Den hade bara fyra rum för gäster och till hotellet hörde även stallar. Olofsborg kom i hembygdsföreningens ägo 2009.

Som de flesta hembygdsföreningar ger även Fellingsbro ut en årsbok. Och Sune hade varit vänlig och tagit fram äldre årgångar som innehöll artiklar om främst husarer som vi fick inhandlar för endast 10 kr/st. 

Många av våra medlemmar har husarer som anfäder och det gjorde besöket speciellt intressant för dem.

Vi tackade Sune för hans arbete med arrangemanget och hans sakkunniga historiekunskaper kryddat med anekdoter från olika tidsepoker.

Som samordnare för utflykten fick jag av Sune kopior på flera dokument bl. a. från Försvarsskolans Militärhistoriska avdelning vid studiebesöket den 24 maj 2013.

För er som inte var med på utflykten men har soldater i släkten – ni ska absolut ta chansen att besöka hembygdsföreningen och se deras samlingar. Sune är mycket kunnig och ställer gärna upp som guide – kontakta honom!

Text och bild / Lasse Karlsson