I lördags, den 15 augusti var verkligen vädergudarna på vår sida. Soligt och varmt ute och svalt och skönt i kyrkan och under taket på slottsruinen. Det var inte helt enkelt att hitta till Kägleholm. Speciellt inte för Åke och Maud. Bådas GPS ledde dem i cirkel så de kom tillbaka till samma vägkorsning flera gånger.

Magnus Gabriel De la Gardie
Magnus Gabriel De la Gardie

Vi blev en lagom ”pandemi”-grupp på sex släktforskare och två guider som samlades utanför Ödeby kyrka klockan 10. Där vi fick veta att kyrkans torn är från början av 1200-talet och byggt av gråsten. Kyrkan tillhörde då Tuna gård. Resterande del av kyrkan, som den ser ut i dag, är från 1680-talet när Magnus Gabriel De la Gardie ärvde Kägleholm av sin mor Ebba Brahe. Som rikskansler var Magnus en av rikets största jordägare. Han lät bygga och bygga till många slott. Så även Kägleholm som fick en tredje våning, torn och en ståtlig trädgårdsanläggning. Kyrkan fick också en upprustning med spira på tornet, nytt långhus och sakristia. Magnus skänkte ett präktigt altarskåp från 1500-talet med Maria-tema tillverkat i Flandern modifierat med hans och hans fru Maria Euphrosyne vapensköldar.

Lite spännande är att under golvet i kyrkan och luckan som Åke står på finns en gravkammare med bland annat ättlingar i Åkerhjälmsläkten. Dock inte Magnus De la Gardie. Kammaren öppnades och kvarlevorna flyttades till nya kistor när kyrkan renoverades och konserverades på 1950-talet. Det lär gå att kika in i kammaren från kyrkans utsida och vår guide Tyra berättade att en av kistorna kar gått sönder. I de två gravarna bredvid luckan ligger paret Hans Wikfot och Anna Bagge, begravda 1780. De var gårdsägare i Sånnaboda mitt emot Kägleholm på andra sidan Väringen som tillhörde församlingen.

Innanför kyrkporten i tornet finns ett bevarat ”Smör- och ostaltaret”, kanske det enda i Sverige. Där skulle församlingsborna skulle lägga sina ”gåvor” till prästen.

I kyrkan finns 22 målningar som kom dit vid reduktionen 1685. Magnus De la Gardie miste då de flesta av sina slott när staten drog tillbaka det bland annat drottning Kristina delat ut. Ett sätt att rädda undan föremål var att skänka dem till kyrkan där staten in kom åt dem. De flesta av målningarna är skänkta av Magnus och kommer från Läckö slott och Kägleholm. Mest omtalade är två kopior av Albrecht Dürers “Adam och Eva”, utförda på Magnus De la Gardies beställning från originalen, som då ägdes av drottning Kristina men som hon senare skänkte till spanska kungaparet och som nu finns i Pradomuseet.

Efter fikat framför den övertäckta slottsruinen och den flygelbyggnad som finns kvar från slottet, där vår guide Tyra bor, var det dags att besöka slottets källarvåning. På 1930-talet konserverades ruinen och ett spåntak byggdes över den som numera belagts med skifferplattor.

Det var mäktigt att stå där nere och förundras över vilken mängd gråsten och arbetstimmar dem måste ha gått åt att bara bygga upp grunden till slottet.

Vi tackar Glanshammars församling och våra guider för en intressant och trevlig förmiddag. Ett speciellt tack till Olle Munksten som gjorde vår utflykt möjliga att genomföra.

Text och bild / Lars-Erik Käll