Att läsa jordeböcker, det var något av allt som Västra Mälardalens Släktforskare demonstrerade under Arkivens dag i Arboga. Lars Karlsson och Lars-Erik Käll från föreningens styrelse delade frikostigt med sig av sina kunskaper till besökare på Arkivcentrum.

Där fanns också Arboga kommun och Järnhandelns intresseförening. Roger Blomqvist berättade om Arboga museum bildarkiv.

Arkivens dag infaller alltid den andra lördagen i november.