Föredrag som hölls onsdagen den 13 januari 2021 på Arkivdigitals Zoom-kanal av Niklas Hertzman.